Villa Lastva

Crna Gora

Uslovi izdavanja

  Značenje izraza:
 • - nekretnina - turistički apartman Villa Lastva sa pripadajućim dvorištem, adresa Obala Filipa Miloševića br. 18, 85320 Tivat, Crna Gora,
 • - zakup - usluga turističkog smještaja,
 • - zakupac - gost tj. korisnik usluge turističkog smještaja,
 • - vlasnik nekretnie - pružalac usluge turistiškog smještaja IDC Company doo Podgorica, Ul. Admirala
 • Zmajevića br. 67, 81000 Podgorica, Crna Gora.
 1. Rezervacija

  Postupak rezervacije je sljedeći: Prilikom rezervacije gost (zakupac) će uplatiti depozit od 30% od cijene najma nekretnine. Ako se rezervacija izvrši manje od 3 sedmice prije datuma prijave (check-in), mora se platiti puni iznos zakupa smještaja. Ni jedan ugovor neće postojati dok vlasnik nekretnine ne primi taj iznos i dok ugovor o najmu nekretnine nije pravilno potpisan. Ako gost (zakupac) kasnije otkažete rezervaciju, troškovi otkazivanja postaju naplativi u skladu sa stavkom 3. Gost (zakupac) koji je u ugovoru označen kao nosilac ugovora odgovoran je za realizaciju ugovora i za sve eventualne štete. Gost (zakupac) koji je u ugovoru označen kao nosilac ugovora ne može biti mlađi od 25 godina. Vlasnik nekretnine može odbiti rezervaciju ili odbiti potpisati ugovor o zakupu ukoliko zakup traži grupa osoba mlađih od 25 godina ili ukoliko se prilikom rezervacije daju netačni podaci o starosnoj dobi gostiju (zakupaca).

 2. Isplata preostalog salda (iznosa najma)

  Preostali saldo (iznos najma) gost (zakupac) će platiti najmanje 3 sedmice prije datuma prijave (check-in). Ako saldo (iznos najma) ne bude primljen do datuma dospijeća (najmanje 3 sedmice prije datuma prijave (check-in)) , vlasnik nekretnine ima pravo otkazati rezervaciju (bez bilo kakvih posledica po vlasnika) i zadržati depozit plaćen prilikom rezervacije. Za rezervacije izvršene u roku od 3 sedmice prije datuma prijave (check-in), gost (zakupac) mora platiti puni iznos zakupa smještaja u trenutku rezervacije.

 3. Otkaz od strane gostiju

  Gost (zakupac) će obavjestiti vlasnika nekretnine da želi otkazati rezervaciju. U slučaju kada vlasnik nekretnine otkazuje rezervaciju iz razloga navedenim pod stavkom 2 on će o tome obavjsetiti gosta (zakupca) dostavljanjem otkaza rezervacije na mail gosta (zakupca) koji je navden u rezervaciji. Vlasnik nekretnine (u oba gore navedena slučaja) ima pravo zadržati sledeće iznose:
  -3 ili više sedmica prije dolaska (check-in), plaćeni depozit prilikom rezervacije tj. 30 % cijene najma za rezervisani period,
  - manje od 3 sedmice prije dolaska (check-in) cijeli uplaćeni najam za rezervisani period, tj. 100 % cijene
  najma za rezervisani period (depozit pri rezervaciji i iznos preostalog salda) . Sigurnosni depoziti (stavka 8) biće u potpunosti vraćeni u slučaju otkaza rezervacije.

 4. Otkaz ili promjene od strane vlasnika

  Ako vlasnik nekretnine iz bilo kojeg razloga, izvan njegove kontrole, ne može dati na korištenje nekretninu koju ste rezervirali, vlasnik nekretnine zadržava pravo da vam omogući korištenje slične ili bolje nekretninu. Međutim, ako to nije moguće ili gost (zakupac) ne želite drugu koristit drugu nekretninu, vlasnik nekretnine će otkazati rezervaciju i vratiti iznos uplaćen za zakup nekretnine bez obaveze za nadokanu bilo kojih troškova otkazivanja.

 5. Minimalan period najma

  Minimalni boravak je 1 sedmica (7 noćenja). Odsupanje od ovoga može postojati ali ga mora odobriti vlasnik nekretnine.

 6. Broj gostiju

  Nekretninu mogu koristiti samo one osobe navedene u ugovoru o zakupu nekretnine. Podzakup je strogo zabranjen. Promjena gostiju je moguća samo sa odobrenjem vlasnika nekretnine i može biti samo 1 sedmicu prije prije dolaska (check-in). Promjena gosta (zakupca) koji je nosilac ugovora o zakupu nije moguća. Broj gostiju je ograničen na 6 osoba. Ako vlasnik nekretnine utvrdi da više od navedenog broja gostiju (zakupaca) zauzima nekretninu, vlasnik nekretnine ima pravo tražiti od gostiju (zakupaca) da odmah napuste nekretninu, bez obzira da li je istekao period zakupa i bez obaveze vraćanja bilo koje cijene zakupa a ima pravo i naplatiti kaznu - penale.

 7. Osiguranje

  Preporučuje da gost (zakupac) ima pokriće putnog osiguranja, uključujući osiguranje od otkazivanja putovanja i ličnih povreda.

 8. Vrijeme dolaska i odlaska

  Vrijeme prijave (check-in) je 15:00, a odjave (check-out) 10:00. Ukoliko gost (zakupac) na dan dolaska u objekat stiže u nakon 20:00 sati, obavezan je unaprijed najaviti kasni dolazak. Vlasnik nekretnine ne može garantovati ranu prijavu (check-in) ili kasnu odjavu (check-out), osim ako to unaprijed nije potvrđeno od strane vlasnika nekretnine.

 9. Sigurnosni depozit

  Vlasniku nekretnine će naplatiti od gostiju (zakupaca) sigurnosni depozit od 2.000 EUR. Depozit pokriva bilo kakvu štetu na zakupljenoj imovini i njezinom sadržaju koju su proizveli gosti (zakupci) i / ili njihovi gosti. Vlasnik može upotrijebiti cijeli ili dio sigurnosnog depozita za popravku štete koju su gosti (zakupci) proizveli. Ako iznos štete premaši iznos depozita, gosti (zakupci) ostaju odgovorni za preostali iznos. Depozit se može uplatiti zajedno s ostatkom iznosa najma ili u bilo kojem trenutku prije prijave (check-in). Iznos depozita, umanjen za bilo koja primjenjiva potraživanja vlasnika nekretnine na ime štete , vratit će se gostima (zakupci) na isti način na koji je uplaćen vlasniku nekretnine. Sigurnosni depozit vratit će se gostima u roku od 2 sedmice nakon odjave (check-out), nakon što je vlasnik nekretnine imao priliku procijeniti stanje imovine.

 10. Šteta na imovini

  Gost (zakupac) koji potpiše ugovor o najmu imovine odgovoran je za ispravno i pristojno ponašanje. Gosti (zakupci) su obavezni da se pridržavaju kućnog reda koji je sastavni dio ugovora a posebno da neće svojim ponašanjem ometati susjedne objekte. Gosti (zakupci) su u obavezi da pravilno i sa pažnjom koriste i rukuju svim namještajem, uređajima, ukrasima i drugim pokretnim i nepokretnim stvarima, vodovodnim, električnim i instalacijama grijanja i bazena, elektronikom, kaminima i ostalom opremom dostupnom na iznajmljenoj nekretnini uključujući sam građevinski objekat i njegove djelove kao i spoljnje elemente objekta uključujući i biljke. Gosti (zakupci) moraju napustiti zakupljenu nekretninu u onakvom stanju kakvu su je zatekli na datum početka zakupa. Gosti (zakupci) su odgovorni za kvarove i popravke bilo koje vrste na zakupupljenoj nekretnini tokom trajanja zakupa i ukoliko je do kvara ili oštećenja došlo njihovom krivicom. Vlasnik nekretnine može naplatiti cjelokupni ili dio sigurnosnog depozita za pokriće dodatnog čišćenja, popravaka ili zamjene. Pored gosta (zakupca) koji je nosilac ugovora o zakupu, svi ostali gosti navedeni u ugovoru (ili borave u nekretnini) su solidarno odgovorni (kada se vlasnik nekretnine ne može naplatiti od nosioca ugovora) za sve štete koje potražuje vlasnik nepokretnosti, bez obzira da li su potpisali ugovor o zakupu pod uslovom da su bili stvarni korisnici (gosti) u nepokretnosti što se dokazuje upisom u knjigu gostiju. Preporučuje da gost (zakupac) pregleda vilu po dolasku kako biste se uvjerili da je u dobrom stanju i ukoliko ima primjedbe o istim obavjesti vlasnika nekretnine najkasnije sledećeg dana po dolasku. Ako se gosti (zakupci) ponašaju s nepoštovanjem prema objektu i njegovom sadržaju, vlasnik nekretnine zadržava pravo zatražiti od svih gostiju (zakupaca) da smjesta napuste nekretninu.

 11. Garancija cijene

  Nakon što obje strane potpišu ugovor o zakupu nekretnine, vlasnik nekretnine garantuje da će cijena zakupa nekretnine biti konačna (uključujući sve poreze i naknade) i da neće biti predmet dodatnih troškova, osim troškova naknadno ugovorenih usluga.

 12. Izjava o ozljedama gostiju

  Vlasnik nekretnine nije ni pod kojim okolnostima odgovoran za bilo kakve nesreće ili povrede gostiju ili njihovih gostiju tokom boravka (zakupa). Vlasnik nekretnine nije ni pod kojim okolnostima odgovoran za bilo kakva oštećenja ili krađu imovine gostiju (zakupaca) i/ili njihovih gostiju tokom boravka (zakupa). Pošto se radi o objektu/nekretnini koji je primarno izgrađena u XIX vijeku, parapeti prozora u pojednim prostorijama mogu biti niski, pa se gostima (zakupcima) preporučuje da te prozore ne otvaraju ili ako ih otvaraju to čine uz dužnu pažnju i na sopstevnu odgovornost (bez odgovornosti vlasnika nekretnine). Gosti (zakupci) će koristi bazen na sospstvenu odgovornost. Zabranjeno je korištenje bazena ukoliko na bazenu cijelo vrijeme nije prisutna jedna odrasla osoba koja zna da pliva. Tokom kiše i/ili drugih padavina, kao i prilikom upotrebe bazena može doći do kvašenja površina podova i oni mogu postati klizavi. Vlasnik nekretnine nije ni pod kojim okolnostima odgovoran za bilo kakve nesreće ili povrede gostiju ili njihovih gostiju tokom boravka (zakupa) usled pada zbog klizavih podova ili sl. Svu opremu, uređaje, namještaj i sl., kao i samu nekretninu i njene dijelove gosti ili njihovi gosti koriste na sopstvenu odgovornost.

 13. Zabava na imanju

  Zabave i drugo koje uključuju veliki broj pozvanih strogo su zabranjene, osim ako ih vlasnik prethodno ne odobri u potpunosti. U slučaju neovlaštene upotrebe imovine na takav način, vlasnik ima pravo zatražiti od svih gostiju da smjesta napuste nekretninu, a sigurnosni depozit će se oduzeti, sve dok se sva odgovarajuća potraživanja ne procijene u potpunosti. Nekrentnina se ne može koristi za bilo kakvo organizovanje svadbi i/ili proslava bilo koje vrste bez odobrenja vlasnika nekretnine. U slučaju saglasnosti vlasnika nekretnine za organizaciju ovakvih događaja (proslave), vlasnik nekretnine može tražiti dodatnu naknadu za korištenje nekretnine. Bilo koji događaj koji rezultira policijskom intervencijom, pritužbama u susjeda, organizovanje proslava, kršenje kućnog reda, ili bilo kakvim kršenjem pravila i propisa smatra se dovoljnim razlogom za trenutni prekid ugovora, pri čemu vlasnik nekretnine može tražiti trenutno napuštanje nekretnine od strane gostiju (zakupaca), naknadu štete i kazne , bez vraćanja bilo kojih plaćanja.

 14. Djeca

  Djeca su dobrodošla. Molimo vas da nas prilikom rezervacije obavijestite da li će među gostima biti dijete (djece) i obavijestite nas o njihovoj dobi. Gosti (zakupci) su dužni sami brinuti o bezbjednosti djece tokom boravka u nekretnini (bez odgovornosti vlasnika nekretnine).

 15. Kućni ljubimci

  Kućni ljubimci su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
  - dozvoljen je boravak 1 psa ili 1 mačke težine do 10kg.
  Boravak psa ili mačke se naplaćuje 200,00 EUR po boravka.

 16. Pušenje

  Pušenje nije dozvoljeno u objektu ali je dozvoljeno na terasama i u dvorištu objekta. U slučaju kršenja ovog pravila vlasnik objekta može naplatiti dodatne troškove za specijalna čišćenja.

 17. Bazen

  Vlasnik nekretnine se obvezuje da će spoljnji bazen biti dostupan gostima od prvog dana prijave (check in) a u periodu od 15.05. - 30.09. Vlasnik nekretnine će obezbjdeiti redovno održavanje bazena čistim, sa čistom i ispravnom vodom za kupanje. Bazen nema grijanje vode i vlasnik nekretnine ne može garantovati temperaturu vode u bazenu jer ista zavisi od vremenskih uslova. Vlasnik bazena ne garantuje da tokom korišenja bazena neće doći do eventualnog kvara na opremi bazena, što može prouzrokovati njegovu nefunkcionalnst, ali će obezbjediti servis i otklanjanje kvara u razumnom i mogućem roku.

 18. Usluga čišćenja

  Nekretnina će biti predata gostima (zakupcima) u čistom stanju. Vlasnik nekretnine naplaćuje krajnje čišćenje objekta 250,00 EUR (bez izuzetka). U slučaju da vlasnik nekretnine procjeni da je potrebno posebno (specijalno) čišćenje objekta ili njegovih djelova (uključujuči i spoljašnjost), vlasnik nekretnine može naplatiti i dodatne troškove takvog čišćenja. Usluga promjene posteljine pruža se jednom sedmično i to je uključeno u cijenu. Usluga promjene peškira (sem peškira za plažu) pruža se dva puta sedmično i to je uključeno u cijenu. Gostu može biti ostavljen dvostuki set peškira za period od sedam dana što je adekvatno zamjeni dva puta sedmično. Usluga redovonog čišćenja objekta i zamjene peškira za bazen pruža se na svakih 7 dana i to je uključeno u cijenu. Dodatna zamjena posteljine, peškira i kupatilskih peškira (van prethodno navedenog) naplaćuje se dodatno 100,00 EUR po sobi. Dodatno čišćenje objekta (van prethodno navedenog) naplaćuje se 250,00 EUR po čišćenju.

 19. Fotografije i/ili video

  Fotografije ili video snimci na nepokretnosti ne mogu se koristiti ili prodati radi zarade (komercijalne ili marketinške svrhe) bez pismenog odobrenja vlasnika nekretnine.

 20. Voda, električna energija, telefon i internet

  Voda, električna energija i internet su uključene u cijenu zakupa nekretnine ukoliko se koriste pri normalnim uslovima. Upotreba fiksnog telefona u objektu ograničena je na 30,00 EUR za period od 7 dana. Svaka potrošnja telefona preko ovog iznosa će biti dodatno naplaćena. Svako eventualno korištenje vode, električne energije i interneta van normalnih uslova (punjenje velikih baterija ili automobila, priključivanje velikh potrošača električne energije, prosipanje velikih količina vode, i sl.) može od strane vlasnika nekretnine biti dodatno naplaćeno. Vlasnik nekretnine nije odgovran za eventualne prestanke snadbjevanja vodom, električnom energijom, telefonskim i internet uslugana (obično se rijetko mogu očekivati kraći prekidi u snadbjevanju) izvan kontrole vlasnika nekretnine.

 21. Zaključana i zabranjena područja

  Gosti (zakupci) nemaju pristup skladištima vlasnika nekretnine. Gostima (zakupcima) je zabranjen pristup:
  - tehničkoj prostoriji sa ormarima i opremom jake i slabe struje (ispod stepeništa),
  - tehničkoj prosoriji bazena (ispod plaže kod bazena),
  - tehničkoj prostoriji sa bojlerom i opremom za klimatizaciju,
  - tavanu sa tehničkim uređajima klimatizacije,
  - revizionim otvorima u plafonima u kojima je oprema električne struje i klimatizacije,
  bez obzira da li su te prostorije zaključane ili ne. Svaki eventualni pristup ovim prostorima je na sopstvenu odgovornst gosta (zakupca) a bez ikakve odgovornosti vlasnika nekretnine. Gostima je strogo zabranjeno samostalno upravljanje, podešavanje i ili bilo kakav rad i pristup na elektro, vodovodnoj i klimatizacionoj opremi, uređajima bilo koje vrste ili bilo kakvim instalacijama, i u slučaju takih dešavanja sami su odgovorni za posledice (bez odgovornosti vlasnika nekretnine). Svaki pokušaj ulaska u gore navedena područja (bez obzira da li su zaključana ili ne), uzrok je trenutnog raskida ugovora o zakupu, oduzimanja svih uplaćenih sredstava, dok će gosti biti odgovorni za štetu i / ili nedostajuće stvari. Svaki eventualni kvar ili nefunkcionisanje opreme gosti (zakupci) dužni su prijaviti odmah ili u razumnom roku vlasniku nekretnine.

 22. Kućni red i protivpožarna bezbjednost

  Gosti (zakupci) su dužni pridržavati se kućnog reda koji je istaknut u objektu a koji je i sastvani dio ugovora o zakupu. Gosti (zakupci) su upoznati sa mjerama protivpožarne zaptite, izlazima iz objekta, i mjestima sa protivpožarnim aparatima. Upotreba kamina na bio etanol koji se nalazi u dnevnoj sobi nije dozvoljena bez dozvole vlasnika. Upotreba roštilja je dozvoljena samo napolju i samo u prostoru neposredno ispred kuhinje/trpezarije. Gosti su dužni koristiti roštilj sa dužnom pažnjom kako nebi došlo do požara i na sopstvenu odgovornost. Strogo je zabranjeno otvaranje poklopca bunara ili penajnje na bunar, kao i otvaranje bilo kojih šahti. U slučaju oluje sa vjetrom, jakom kišom, gradom, snijegom i sl. gosti su dužni zatvoriti sve prozore, vrata i grilje , sklopiti suncobrane i zaštiti spoljašnji namještaj (a posebno jastke), kako bi se spriječilo oštećenje objekta i stvari u njemu i u dvorištu. Grilje koje su otvorene pri normalnom vremenu moraju biti zabravljene u nepokretan položaj. U slučaju jako velikog vjetra kolska kapija će se otvoriti i ostati u otvorenom položaju do prestanka ili smanjenja brzine vjetra. Ovo je normalna pojava i služi bezbjednosti ljudi i vozila pri uslovima oluje. Iz tog razloga sva vozila na parkingu moraju biti parkirana ispod nadstrešnice (ne van nje) u dijelu prema kapiji. Vlasnik nekretnine nije odgovoran u slučaju ošećenja ili krađe vozila iako je izlaz iz kapije pod video nadzorom.

 23. Prava vlasnika nekretnine

  Vlasnik nekretnine ili lica koja on ovlasti može bez bilo kakve restrikcije i/ili najave pristupiti nekretnini i/ili bilo kom njenom dijelu kada god sumnja da je došlo do oštećenja nekretnine, pokretnih stvarili, opreme ili uređaja, kada sumnja da se krši kućni red, kada se nekretnina koristi suprotno ugovoru o zakupu ili prosto radi kontrole. Vlasnik nekretnine ili lica koja on ovlasti mogu ući u nekretninu uz najavu radi nužnih popravki opreme, instalacija i objekta. Vlasnik nekretnine ili lica koja on ovlasti mogu ući u nekretninu bez restrikcije i najave u slučaju dojave alarma o provali, požaru ili drugoj nužnoj situaciji.

 24. Viša sila

  Vlasnik nekretnine nije dužan vratiti bilo koji iznos novca koji je primio prije ili tokom zakupa nekretnine pod okolnostima koje uključuju „Višu silu“. U gore navedenom, „Viša sila“ znači rat, prijetnja ratom, pobuna, građanski štrajk, industrijski spor, teroristička aktivnost, nesreća, prirodna ili nuklearna katastrofa, požar, epidemija ili bolesti, problema avio kompanija, zatvaranje aerodroma ili luka, nepovoljni vremenski uslovi, privremeni štetni problemi na nekretnini i/ili oko nje ili bilo koji drugi događaj, situacija, incident i prirodni uzrok izvan naše kontrole vlasnika nekretnine.

 25. Vrijednosti / ozljede

  Vrijednosti koje gosti (zakupci) ostave ili drže na nepokretnosti (u objektu i/ili van njega) to čine na sopstvenu odgovornost. Gostima (zakupcima) se preporučuje da zaključavaju objekat i da kada se ne nalaze u njemu uključe protiv provalni sistem. Vlasnik nekretnine i/ili bilo koje osoblje ne mogu se smatrati odgovornima za njihov gubitak ili nestanak imovine gostiju (zakupaca) bez obzira što na nepokretnosti postoje kamere i sistemi protiv provale. U slučaju bilo kakavog alarma u objektu gosti (zakupci) su dužni napustiti objekat iz bezbjedonosnih razloga i o istom događaju odmah obavjestiti vlasnika nekretnine i telefonm:
  - Operativni centar Civilne zaštite na broj 121,
  - policiju na broj 122,
  - vatrogasce na broj 123,
  - hitnu medicinsku pomoć na broj 124,
  a koje je primjenljivo u konkretnom slučaju.
  U objektu se nalazi sef koji gosti (zakupci) mogu koristit. Vlasnik nekretnine nije odgovoran za nestanak bilo kakvih vrijednosti deponovanih u sefu. Gostu će biti naplaćena naknada od 100,00 EUR za slučaj da ne vrate bilo koji ključ i/ili pristupne kartice i/ili elektronske tagove ako je primjenjivo. Vlasnik nekretnine nije odgovoran za bilo kakve povrede i/ili druge ishode prouzrokovane upotrebom nekretnine, bazena ili bilo kojeg dijela nepokretnosti, opreme ili uređaja, bez obzira kako je i kada nastala. Svi gosti moraju se pridržavati pravila i obavijesti o sigurnosnim pitanjima, koristiti zdrav razum i roditelji moraju cijelo vrijeme nadzirati svoju djecu i brinuti o njihovoj bezbjednosti.

 26. Obveza vlasnika nekretnine

  Obveze vlasnika nekretnine je da pruži uslugu smještaja kako je to navedeno u ugovoru o zakupu. Sve dodatne usluge koje gosti (zakupci) traže od vlasnika nekretnine mogu biti dodatno naplaćanje. Vlasnik nekretnine pored ugovorenih usluga može gostima (zakupcima) ponuditi i sledeće usluge (zavisno od dostupsnosti):
  - transfer od i do aerodroma - po zahtjevu,
  - nabavka hrane ili pića prije ili tokom boravka - po zahtjevu,
  - usluge pranja i peglanja odjeće - po zahtjevu,
  - organizacija spremanja ili dobavljanja hrane sa uslugom posluge - po zahtjevu,
  - usluge čuvanje djece - po zahtjevu,
  - najam vozila - rent a car - po zahtjevu,
  - najam bicikala - po zahtjevu,
  - najam plovila, barke ili glisera - po zahtjevu,
  - organizovanje izleta ili ekskurzija - po zahtjevu,
  - druge vrste specifičnih potreba gosta - po zahtjevu.
  Prethodno navedene dodatne usluge vlasnik nekretnine će naplati ukoliko ih pruži ali nije dužan iste obezbjediti gostu (zakupcu) ako iz bilo kog razloga to nije u mogućnosti.

 27. Sporovi

  Eventualni sporovi će se rešavati sporazumno a u slučaju nemogućnosti nadležan je mjesno nadležni sud u Crnoj Gori.